My fucking life

" Gdy układam się do snu, duszę mą powierzam Panu. Jeśli śmierć zastanie mnie śpiącego, zbaw mnie Panie …

ode złego.”